Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ozone 2023: Nghị định thư Montreal - sửa chữa tầng ozone và giảm thiểu biến đổi khí hậu

18/09/2023 27 lượt xem
Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone được tổ chức vào ngày 16/9 hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ozone, nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng Ozone tới các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội. Chủ đề năm nay của ngày Quốc tế Bảo vệ tầng Ozone nêu bật vai trò và ảnh hưởng của Nghị định thư Montreal trong công cuộc sửa chữa tầng ozone và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Ngày Thế giới chống Sa mạc hóa và Hạn hán 17 -06

22/06/2023 171 lượt xem
Ở Việt Nam, quyền sử dụng đất đai của phụ nữ đang ngày càng được nâng cao, nhờ những thay đổi của chính sách và quy định về quyền mua bán, thừa kế, phân chia tài sản cùng với những thay đổi trong nhận thức của người dân. Thêm vào đó phụ nữ luôn đi đầu trong những hoạt động trồng cây gây rừng và bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan và hậu quả của biến đổi khí hậu

Ngày Môi trường Thế giới 2023

05/06/2023 169 lượt xem
Tại Bảo tàng Tài nguyên Rừng, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Bảo tàng Tài nguyên Rừng cũng hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới bằng những hoạt động thiết thực, cùng nhau bảo vệ hành tinh xanh

Quốc tế Thiếu nhi 01-06-2023

05/06/2023 130 lượt xem
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Đoàn Thanh niên Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, tập thể cán bộ Viện Điều tra Quy hoạch Rừng đã cùng các bé tham gia nhiều hoạt động. Các bạn nhỏ đã cùng bố mẹ trò chuyện, chia sẻ và học hỏi những điều thú vị