English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Hoạt động - Sự kiện
Cập nhật: 25/01/2022
Lượt xem: 132

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2022

     Sáng ngày 21 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu Khối Văn phòng Viện và 10 đơn vị trực thuộc có các đại biểu là lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Viện; đại biểu của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công, Ban thanh tra nhân dân; lãnh đạo các phòng của các đơn vị và các đại biểu bầu, đại diện cho viên chức và người lao động trong toàn Viện.
     Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Tố Như, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị cũng nghe đồng chí Lưu Thị Minh Thủy, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính trình bày dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện năm 2022.
     Cũng tại Hội nghị đồng chí Hoàng Anh Tú, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2023. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 gồm 05 đồng chí:

         1. Đ/c Huỳnh Phương Đông (Khối Văn phòng Viện)

         2. Đ/c Phan Thị Thu Hà (Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam)

         3. Đ/c Dư Đức Hướng (Trung tâm Tư vấn và Phát triển lâm nghiệp)

         4. Đ/c Phạm Thanh Lâm (Phân viện ĐTQHR Tây Bắc bộ)

         5. Đ/c Đỗ Tố Như (Khối Văn phòng Viện)

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu nhiều ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng góp ý cho báo cáo kết Hội nghị Viên chức và người lao động và Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện năm 2022.
     Sau khi nghe đồng chí Trịnh Thị Loan, thư ký Hội nghị trình bày Nghị quyết Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết.
     Kết luận Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Nghĩa Biên đề nghị các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc cần đưa nội dung Nghị quyết vào mục tiêu kế hoạch năm 2022, Phòng Kế hoạch Tài chính hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ để các đơn vị căn cứ thực hiện.

Một số hình ảnh Hội nghị: 
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên