Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ozone 2023: Nghị định thư Montreal - sửa chữa tầng ozone và giảm thiểu biến đổi khí hậu

18/09/2023 27 lượt xem
Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone được tổ chức vào ngày 16/9 hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ozone, nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng Ozone tới các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội. Chủ đề năm nay của ngày Quốc tế Bảo vệ tầng Ozone nêu bật vai trò và ảnh hưởng của Nghị định thư Montreal trong công cuộc sửa chữa tầng ozone và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Tổng kết lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác thuyết minh, giới thiệu và xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hoá và hướng dẫn triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hoá năm 2023

20/07/2023 0 lượt xem
Trong 3 ngày từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023 tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, các cán bộ phòng Truyền thông và Trưng bày của Bảo tàng Tài nguyên Rừng Việt Nam đã được tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác thuyết minh, giới thiệu và xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hoá và hướng dẫn triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hoá. Lớp tập huấn do Cục di sản văn hoá, thuộc Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch tổ chức, là cơ hội tốt giúp đội ngũ cán bộ phòng Truyền thông của bảo tàng nâng cao năng lực và kiến thức cùng với cơ hội học hỏi, trao đổi và kết nối với mạng lưới bảo tàng trên toàn quốc.

Ngày Thế giới chống Sa mạc hóa và Hạn hán 17 -06

22/06/2023 171 lượt xem
Ở Việt Nam, quyền sử dụng đất đai của phụ nữ đang ngày càng được nâng cao, nhờ những thay đổi của chính sách và quy định về quyền mua bán, thừa kế, phân chia tài sản cùng với những thay đổi trong nhận thức của người dân. Thêm vào đó phụ nữ luôn đi đầu trong những hoạt động trồng cây gây rừng và bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan và hậu quả của biến đổi khí hậu

Ngày Môi trường Thế giới 2023

05/06/2023 170 lượt xem
Tại Bảo tàng Tài nguyên Rừng, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Bảo tàng Tài nguyên Rừng cũng hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới bằng những hoạt động thiết thực, cùng nhau bảo vệ hành tinh xanh