English
Tiếng Việt
giaoducmoitruongvfm@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
SỰ KIỆN
Cập nhật: 10/11/2017
Lượt xem: 459

Thông báo mời thầu

Thông tin chung
Bên mời thầu Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
Tên gói thầu Mua sắm tủ mẫu
Nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày
Phương thức hợp đồng Trọn gói
Hình thức đấu thầu Chào hàng cạnh trạnh
Chọn nhà thầu trong nước
Hình thức nhận HSDT Đấu thầu trực tiếp
Thời gian bán HSMT từ ngày 10/11/2017 – 15/11/2017
Địa điểm Phòng Tổng Hợp, Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Giá bán 500,000 VND
Thời điểm mở thầu 10:00 15/11/2017
Hình thức đảm bảo Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh
Số tiền đảm bảo 1.500.000 VND
Số tiền bằng chữ Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên