Ngày Quốc tế Bảo tồn Hồ

29/07/2022 104 lượt xem
Giống loài hổ sinh sản khá dễ, mỗi lứa đẻ có ba con. Vì điều kiện cung cấp quá tốt kém nên một số trang trại nuôi nhốt hổ không dám cho hổ sinh sản. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu gấp đôi số lượng hổ ít ỏi trong tự nhiên của Việt Nam vào năm 2022, các nhà bảo tồn lại đứng trước vô vàn khó khăn