Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28 tháng 11 năm 2022

28/11/2022 252 lượt xem
Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28/11/1959 về “Tết trồng cây” và công tác lâm nghiệp, cũng như để động viên toàn dân, các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang,

HOẠT ĐỘNG TRƯNG BÀY TẠI BẢO TÀNG TÀI NGUYÊN RỪNG VIỆT NAM

23/11/2022 218 lượt xem
Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam được thành lập trên cơ sở bảo tàng và vườn thực vật đã có của các cơ quan, đơn vị như: Viện Điều tra quy hoạch rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp và Vườn Quốc gia Cúc Phương

Buổi trải nghiệm của Trường THCS Vạn Phúc

03/11/2022 189 lượt xem
Để động viên học sinh tích cực hơn trong học tập, trường THCS Vạn Phúc tổ chức hoạt động ngoại khóa trải nghiệm giáo dục môi trường cho học sinh khối 9 tại Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam.