English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Phòng trưng bày mẫu tiêu bản Động vật.
Phòng trưng bày mẫu tiêu bản Động vật.
Mẫu tiêu bản động vật của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam chia làm 3 phòng trưng bày.
Khu trưng bày quá trình phát triển ngành Lâm nghiệp
Khu trưng bày quá trình phát triển ngành Lâm nghiệp
Toàn bộ không gian tầng 3 trưng bày những trang thiết bị liên quan đến công tác Điều tra quy hoạch...
Phòng trưng bày mẫu tiêu bản Thực vật.
Phòng trưng bày mẫu tiêu bản Thực vật.
Phòng trưng bày mẫu tiêu bản thực vật của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam hiện có khoảng trên 12...
Phòng trưng bày mẫu tiêu bản Côn trùng
Phòng trưng bày mẫu tiêu bản Côn trùng
Phòng trưng bày mẫu tiêu bản côn trùng của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam hiện có trên 15.000 m...
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên