English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Nhóm phòng trưng bày trang con bên phải
Cập nhật: 21/04/2016
Lượt xem: 6502

Phòng trưng bày mẫu tiêu bản Thực vật.

Phòng trưng bày mẫu tiêu bản thực vật của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam hiện có khoảng trên 12.000 mẫu thuộc 93 bộ, hơn 250 họ và gần 4000 loài. Các mẫu tiêu bản này được bắt đầu thu thập từ những năm 1960 của thế kỷ trước ở hầu hết các kiểu rừng của nước ta.

Bên cạnh mẫu khô, các mẫu ngâm chủ yếu là loài cây có giá trị dược liệu có đầy đủ củ, quả, cành lá như ba kích, thiên niên kiện, cây đau xương, củ mài....

Ngoài ra, phòng thực vật còn trưng bày gần 200 mẫu gỗ có giá trị cao trong thương mại như Hoàng đàn, pơ mu, Lim, Dổi...   gần 10 thớt gỗ quí như Lim xanh, Sến, Dổi... có đường kính trên 80cm, tuổi thọ hàng trăm năm. Một số loài lâm sản ngoài gỗ như Song mây, nhựa polopan, vỏ quế...

Các bài viết liên quan
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên