English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Nhóm phòng trưng bày trang con bên phải
Cập nhật: 19/04/2016
Lượt xem: 5792

Phòng trưng bày mẫu tiêu bản Côn trùng

Phòng trưng bày mẫu tiêu bản côn trùng của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam hiện có trên 15.000 mẫu thuộc 10 bộ, 40 họ và 700 loài. Được bảo quản dưới 2 dạng mẫu khô và mẫu ngâm.

 

Một số loài quí hiếm thuộc bộ cánh cứng có tên trong sách đỏ như Cua bay, gọng kìm, bộ cánh vảy là một số loài bướm phượng( bướm phượng Hê len,. bướm phượng Pari, bướm Kalina...).

Ngoài ra tại phòng tiêu bản côn trùng hiện đã trưng bày Bộ tranh dân gian được ghép từ cánh bướm rất công phu và mang nhiều ý nghĩa đối với khách tham quan.

 

Các bài viết liên quan
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên