English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Nghiên cứu khoa học
Cập nhật: 19/01/2016
Lượt xem: 1877

Phát hiện 2 loài Thạch sùng ngón mới tại vùng núi đá vôi thuộc tỉnh Hòa Bình

 

Dựa vào sự sai khác về hình thái và di truyền trong giống thạch sùng ngón (Cyrtodactylus), các nhà khoa học của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Tây Bắc, Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ, Vườn thú Kӧlner (Đức) đã mô tả và công bố hai loài Thạch sùng ngón mới trên tạp chí quốc tế Zootaxa (số 3985 (3)trang 375-390, năm 2015)

Thạch sùng ngón Bô-b-rôp (Cyrtodactylus bobrovi): được phát hiện tại rừng núi đá vôi thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn-Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình. Và được đặt tên theo TS. Vladimir V. Bobrov (Viện Khoa học Nga), để vinh danh sự đóng góp đáng kể của ông với sự nghiên cứu thằn lằn ở Việt Nam.

Ảnh được chụp bởi Hoàng Văn Chung (Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam)

Thạch sùng ngón Ô-ta (Cyrtodactylus otai): được phát hiện tại rừng núi đá vôi thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò. Và được đặt tên theo GS. TS. Hidetoshi Ota (Đại học Hyogo, Nhật), để vinh danh sự đóng góp đáng kể của ông trong hệ thống học nhóm tắc kè.

Ảnh được chụp bởi Nguyễn Quảng Trường (Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật)

Bảo tàng Tài nguyên rừng Viêt Nam

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên