English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam
Địa chỉ:Km 12+300 Ngọc Hồi. Viện Điều tra Quy hoạch rừng, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
Tư vấn: 04.3683.9027 - Fax: 0369.287.505 - Website: 0369.287.505 - Email: phanthuha.bt@gmail.com
Mời bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi đi cho chúng tôi. Các chuyên viên tư vấn của
chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.
  Gửi yêu cầu
Tìm đường đến Bảo tàng Tài nguyên rừng VN
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên