Tổng kết lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác thuyết minh, giới thiệu và xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hoá và hướng dẫn triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hoá năm 2023

20/07/2023 0 lượt xem
Trong 3 ngày từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023 tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, các cán bộ phòng Truyền thông và Trưng bày của Bảo tàng Tài nguyên Rừng Việt Nam đã được tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác thuyết minh, giới thiệu và xây dựng chương trình giáo dục di sản văn hoá và hướng dẫn triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hoá. Lớp tập huấn do Cục di sản văn hoá, thuộc Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch tổ chức, là cơ hội tốt giúp đội ngũ cán bộ phòng Truyền thông của bảo tàng nâng cao năng lực và kiến thức cùng với cơ hội học hỏi, trao đổi và kết nối với mạng lưới bảo tàng trên toàn quốc.