Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

25/01/2019 112 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐUB ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 166-KH/ĐU ngày 13/12/2018 của Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừ...