English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Nhóm tin tức mới trang chủ
Cập nhật: 11/03/2017
Lượt xem: 1683

Hội nghị tổng kết của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam.

      Với mục đích đánh giá lại một cách toàn diện tất cả các mặt công tác và nguyên nhân đạt được những thành tích cũng như những yếu kém từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, có thể đưa ra các giải pháp phát huy mạnh mẽ nhiều mặt mạnh, khắc phục những hạn chế yếu kém trong năm 2016. Đồng thời đề ra phương hướng hoạt động năm 2017 cho Bảo tàng Tài nguyên Việt Nam.
      Năm 2016, được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Ban lãnh đạo, các phòng ban của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị. Công tác xử lý và bảo quản mẫu, thu thập, chế tác mẫu, các hoạt động chuyên môn được thực hiện nghiêm túc và đạt được chất lượng, hiệu quả nhất định. Tổ chức bộ máy nhân sự Bảo tàng được kiện toàn, có thể nhận xét tổng thể năm 2016 của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trên tất cả các mặt công tác, tuy nhiên không thể tránh khỏi nhiều mặt hạn chế, bất cập còn mắc phải trong hoạt động chuyên môn và hoạt động khác của đơn vị.
      Có được thành quả hoạt động sản xuất trong thời gian qua, đó là kết quả của tinh thần lao động sáng tạo, tự giác của tập thể cán bộ công nhân viên chức của Bảo tàng, sự cố gắng của tập thể lãnh đạo Bảo tàng và sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Viện đã góp phần cho Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam về cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể đã sát cánh cùng với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền động viên khuyến khích tinh thần và vật chất kịp thời đến người lao động.
      Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên, Viện trưởng Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế Viện. Đồng chí Nguyễn Nghĩa Biên đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam đã đạt được, bên cạnh đồng chí cũng chỉ ra những tiềm năng, lợi thế mà Bảo tàng đang có, những hạn chế về năng lực chuyên môn cần được khắc phục và khẳng định sự hỗ trợ cho việc đào tạo nâng cao nguồn năng lực của cán bộ Bảo tàng trong thời gian tới.
      Sau đây là một vài hình ảnh về Hội nghị tổng kết
Đ/c Phó giám đốc phụ trách khai mạc hội nghị


Phó Giám đốc đọc báo cáo tổng kết công tác 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017

      Các cán bộ của Bảo tàng cũng sôi nổi đóng góp ý kiến nhằm chỉ ra những vấn đề cần phải khắc phục trong năm hoạt động 2017 và những năm tiếp theo như cần tăng bộ mẫu cho hoạt động giáo dục môi trường hay lãnh đạo cần có định hướng sớm giúp các phòng ban có thể chủ động tốt hơn trong công việc.
Đ/c Nguyễn Đình Hùng đóng góp ý kiến 


Đ/c Nguyễn Nghĩa Biên đóng góp ý kiến 
     
      Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

     Tin Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên