English
Tiếng Việt
giaoducmoitruongvfm@gmail.com
Hotline: 01669.287.505
Nhóm tin tức mới trang chủ
Cập nhật: 11/03/2017
Lượt xem: 556

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

      Thực hiện văn bản số 145/ĐTQHR-KHTC Viện Điều tra, Quy hoạch rừng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Viện tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016, ngày 5 tháng 7 năm 2016 Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và đánh giá kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Từ đó xây dựng và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.
      Thời gian bắt đầu hội nghị : Từ 8h30 đến 11h30 ngày 05/7/2016 Tại phòng hội thảo Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam.
      Thành phần tham dự hội nghị có Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của đơn vị.
      Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Thị Hòa, Phó giám đốc phụ trách đơn vị và đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật.
      Thư ký hội nghị: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng – Cán bộ kế hoạch của Bảo tàng.
       Sau phần khai mạc, hội nghị được nghe đồng chí Phó giám đốc phụ trách kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 của đơn vị. Tiếp theo là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các công trình, nhiệm vụ được giao trong năm 2016 của Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Nguyễn Tiến Hải.
      Sau khi được nghe các báo cáo sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ  của đơn vị , với tinh thần dân chủ đóng góp ý kiến xây dựng vào nội dung  bản báo cáo sơ kết nhằm bổ sung rút kinh nghiệm những việc đã, đang và chưa làm được để đẩy mạng đưa hoạt động công tác của đơn vị trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
      Toàn thể cán bộ công nhân viên của Bảo tàng đã nêu cao quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành 100/% khối lượng công việc được giao. Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam đã thành công tốt đẹp.
Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị sơ kết của đơn vị.
toàn cảnh đại hội
 
Ban Giám đốc chủ trì đại hội
 
Phó Giám đốc phụ trách đọc bản báo cáo tóm tắt về phương hướng và nhiệm vụ


Phó Giám đốc đọc bản báo cáo tóm tắt về kỹ thuật
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên