English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Tin tức trong ngành
Cập nhật: 25/01/2019
Lượt xem: 922

Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

         Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐUB ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 166-KH/ĐU ngày 13/12/2018 của Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, ngày 10/01/2019, Đảng ủy Viện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.
         Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Hoàng Anh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.
         Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ nêu rõ các Nghị quyết, Quy định, Kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh theo yêu cầu của Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị tổ chức thành công đại hội XIII. Chính vì vậy Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng.
         Tại Hội nghị lần này, cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trường giới thiệu các Nghị quyết, Quy định, Kết luận một cách chi tiết cả nội dung và kết quả nghiên cứu, thảo luận và quyết định của Trung ương để cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi, từ đó có thêm kiến thức về nội dung Nghị quyết.
         Đồng chí yêu cầu sau hội nghị này, cấp ủy các chi bộ và cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Cụ thể là:
        1. Các cấp ủy chi bộ trực thuộc nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết, đồng thời vận dụng, bám sát thực tiễn cơ sở để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống;
        2. Bí thư cấp ủy (từ bí thư chi bộ trực thuộc trở lên) xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
        3. Cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong các Nghị quyết; liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để thực hiện Nghị quyết.
         Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường đã trình bày những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 7, khóa XII bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ‘về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
        Một số hình ảnh tại hội nghị 
Tin Viện Điều tra, Quy hoạch rừng
Tin tức liên quan
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên