Thông báo mời thầu

10/11/2017 303 lượt xem
Thông tin chung Bên mời thầu Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam Tên gói thầu Mua sắm tủ mẫu Nguồn vốn Ngân sách nhà nước Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ Thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày Ph...