Tập huấn xây dựng đề cương và viết báo cáo

22/10/2018 67 lượt xem
Nằm trong chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ năm 2018, trong 02 ngày 17 và 18 tháng 10 , Bảo tàng tổ chức lớp tập huấn về Xây dựng đề cương và viết báo cáo cho 15 cán bộ của ...