English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Giới thiệu chung
Cập nhật: 24/02/2016
Lượt xem: 4440

Theo Quyết định số 91/QĐ-BNN-KH ngày 12/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt Đề án xây dựng nhà Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam. Ngày 12/3/2010 Bộ trường Bộ NN&PTNT đã có Quyết định số 637/QĐ-BNN-TCCB thành lập Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam trực thuộc Viện ĐTQH rừng. Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam là tổ chức sự nghiệp thuộc loại Bảo tàng thiên nhiên trong hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam, có tư cách pháp nhân, con dấu để giao dịch và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.


Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam thực hiện chức năng nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, tổ chức trưng bày, giới thiệu các sưu tầm mẫu vật và tư liệu về tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở Việt Nam liên quan quá trình phát triển ngành Lâm nghiệp, phục vụ yêu cầu phổ biến kiến thức, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch.

Cơ cấu của Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam gồm:
- Khu trừng bày trong nhà gồm nhà Bảo tàng, bộ sưu tập mẫu vật chuyên ngành, vườn thực vật. Nhà bảo tàng là nơi trưng bày các tiêu bản mẫu khô về động vật, thực vật, côn trùng… của tài nguyên rừng Việt Nam.Vườn thực vật là nơi gây trồng một số loài thực vật ở các vùng sinh thái rừng Việt Nam, để Bảo tàng thực sự trở thành nơi đáp ứng được yêu cầu nhiều mặt của công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục môi trường thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của mội đối tượng đây là đặc thù riêng mà nhiều nơi không có được.
- Khu trừng bày ngoài trời là mạng lưới cơ sở của Bảo tàng gồm các vườn thực vật thuộc trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Vườn Quốc gia Cúc Phương.
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên