English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Nhóm tin tức mới trang chủ
Cập nhật: 30/06/2016
Lượt xem: 1991

Ghi nhận mới về thành phần Ếch nhái tại khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa

Các nhà khoa học của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam; Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật  (Việt Nam);  Vườn thú Kӧlner (Đức) vừa công bố ghi nhận mới về thành phần loài ếch nhái tại khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa trên tạp chí Herpetology Notes số 9, trang 31-41. Chi tiết tại  http://biotaxa.org/hn/article/view/14174/19127
Trong công bố này, chúng tôi lần đầu tiên ghi nhận 7 loài ếch nhái cho tỉnh Thanh Hóa dựa vào những mẫu vật thu từ khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, bao gồm:
4 loài thuộc giống Cóc mày (Leptolalax)
ảnh Phạm Thế Cường:
A)  Cóc mày thoáng khí Leptolalax aereus , B) Cóc mày họ Leptolalax eos , C) Cóc mày con út Leptolalax minimus , và  D) Cóc mày mưa Leptolalax pluvialis  
 1 loài thuộc giống Nhái bầu (Microhyla)
Hình ảnh Nhái bầu hoa cương Microhyla marmorata
1 loài thuộc giống Ếch đá (Odorrana)
Hình ảnh Ếch đá mo-rap-ka Odorrana morafkai
1 loài thuộc giống Ếch cây (Rhacophorus)
Hình ảnh Ếch cây màng bơi đỏ Rhacophorus rhodopus
Tin Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên