English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Hoạt động - Sự kiện
Cập nhật: 13/11/2019
Lượt xem: 262

Đoàn cán bộ Bảo tàng tham quan, hợp tác với Vườn Quốc gia Cát Tiên

     Hằng năm, việc tổ chức các chuyến tham quan học tập và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động liên quan đến Bảo tàng giữa các đơn vị đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và cần thiết. Các chuyến tham quan cũng trọng tâm ưu tiên vào các khu rừng đặc dụng hiện đã và đang có các hoạt động liên quan đến bảo tàng trong ngành lâm nghiệp.
Thực hiện kế hoạch tham quan học tập, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm thuộc chương trình hoạt động bảo tàng và sưu tập mẫu vật trưng bày tiêu bản năm 2019, Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam tổ chức cho cán bộ viên chức của đơn vị đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Vườn quốc gia Cát Tiên từ ngày 7/11/2019  – 10/11 /2019. Nội dung tham quan học tập của Đoàn lần này gồm có các nội dung chính như sau:
     - Trao đổi về kinh nghiệm tổ chức và thực hiện các hoạt động thu thập, xử lý và bảo quản mẫu vật giữa Bảo tàng và Vườn quốc gia.
     - Nắm bắt và học hỏi một số kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Tuyên truyền  giáo dục môi trường cho cộng đồng.
     - Tìm hiểu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện các mô hình dịch vụ và hoạt động du lịch tại Vườn.
     - Thảo luận và ký kết hợp tác giữa Bảo tàng Tài nguyên rừng và Vườn quốc gia.
     Trên cơ sở tham quan học tập các mô hình và các hoạt động tại Vườn quốc gia Cát Tiên, các cuộc thảo luận trực tiếp tại thực địa và trong phòng về kinh nghiệm và các thế mạnh của nhau, hai bên đã thống nhâtt và ký kết bản thỏa thuận hợp tác về các hoạt động cần trao đổi, chia sẻ trong thời gian tới.
Sau đây là một số hoạt động tại Vườn quốc gia Cát Tiên của Đoàn:


                                                                                                                    Tin hoạt động Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên