English
Tiếng Việt
giaoducmoitruongvfm@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Nhóm tin tức mới trang chủ
Cập nhật: 27/11/2017
Lượt xem: 828

Điều tra nghiên cứu đa dạng côn trùng Tại các tỉnh: Lào Cai, Vĩnh Phúc và Hòa Bình

Trong tháng 9, 10 vừa qua, đoàn cán bộ chuyên môn của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam đã tổ chức các chuyến điều tra nghiên cứu đa dạng côn trùng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai, Vườn quốc gia Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc và Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến tỉnh Hòa Bình. Mục đích của các chuyến công tác này nhằm nghiên cứu về thành phần loài côn trùng và thu thập bổ sung những mẫu vật chưa có hoặc có ít của Bảo tàng phục vụ nghiên cứu khoa học, tham quan và học tập tại Bảo tàng.

Trong suốt thời gian công tác, các cán bộ của Bảo tàng đã thực hiện điều tra nghiên cứu trên 32 tuyến đi qua các dạng địa hình khác nhau. Chủ yếu tập trung điều tra trên các sinh cảnh: ven suối, cây bụi, cây gỗ…

Kết quả điều tra, nghiên cứu cho thấy rằng thành phần các loài côn trùng tại các Vườn quốc gia và các khu bảo tồn phong phú và đa dạng. Đoàn đã điều tra, nghiên cứu và thu thập được hơn 70 loài thuộc Bộ Chuồn chuồn, Bộ Cánh cứng, Bộ Cánh thẳng, Bộ Cánh đều, Bộ Cánh vảy, Bộ Bọ que… và đã phát hiện ra được một số loài quý hiếm như: Bọ hung 5 sừng (Eupacrus gravilivor) và Cua bay hoa (Cheriotonus battareli) thuộc bộ cánh cứng  và hơn 30 loài kẹp kìm như các loài kẹp kìm thuộc giống Docurs, giống Lucanus, giống Odontolabis…nằm  trong danh mục Cites của Việt Nam.

Một số hình ảnh của đợt công tác:

Sinh cảnh ven suối tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến
Nguồn: BTTNRVN - 2017
 

Sinh cảnh cây bụi tại Vườn quốc gia Hoàng Liên
Nguồn: BTTNRVN - 2017
 

Sinh cảnh cây gỗ tại Vườn quốc gia Tam Đảo
Nguồn: BTTNRVN - 2017
 

Bọ hung 5 sừng - Eupatorus gracilicornis Arrow
Nguồn: BTTNRVN – 2017
 

Cua bay hoa - Cheirotonus battareli (Pouillaude, 1913)
Nguồn: BTTNRVN - 2017
 

                                                   Bướm lá khô - Kallima incognita

                                                         Nguồn: BTTNRVN - 2017
 

Tin Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

 

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên