English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Nhóm tin tức mới trang chủ
Cập nhật: 21/10/2019
Lượt xem: 1053

Điều tra khu hệ bướm tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

          Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nằm ở khu vực giữa đông và tây của dãy Trường Sơn, có tổng diện tích là 41.700ha với đỉnh Kon Ka Kinh cao nhất 1.750m. Vườn nằm trong danh sách các khu vực đa dạng sinh học cốt lõi (KBA - BirdLife, 2019).
          Các cán bộ chuyên môn của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia đến từ Đại học Lâm Nghiệp, Đại học Duy Tân, Viện sinh thái học miền nam, tổ chức Động thực vật quốc tế (FFI-Việt Nam), để điều tra Khu hệ bướm tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vào cả mùa mưa và mùa khô của các năm 2018-2019.


                                                                                    Đỉnh Kon Ka Kinh
         
          Kết quả điều tra ghi nhận được 235 loài bướm ngày, nâng tổng số loài bướm tại đây từ 210 loài lên 369 loài. Có 3 loài thuộc danh lục sách đỏ Viêt Nam (2007) Stichophthalma uemurai, Troides helena Teinopalpus imperialis, trong đó T. imperialis thuộc danh lục IUCN. Kết quả điều tra ghi nhận 8 loài bướm đặc hữu của Việt Nam phân bố trong khu vực nghiên cứu, và một loài mới được ghi nhận ở Việt Nam gần đây (Taraka mahanetra).
 
Danh sách các loài đặc hữu ghi nhận tại Kon Ka Kinh (2018 -2019)
STT Họ Phân họ Loài Mùa khô Mùa mưa
1 Nymphalidae Satyrinae Aemona simulatrix   x
2 Nymphalidae Satyrinae Faunis bicoloratus x x
3 Nymphalidae Satyrinae Stichophthalma eamesi   x
4 Nymphalidae Satyrinae Stichophthalma uemurai   x
5 Nymphalidae Satyrinae Enispe cycnus x  
6 Nymphalidae Satyrinae Lethe melisana   x
7 Pieridae Pierinae Delias vietnamensis x x
8 Riodinidae Riodininae Taxila dora x  
 


                                                                                       Stichophthalma uemurai


         
          Từ kết quả điều tra trên cho thấy khu hệ bướm của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là rất đa dạng về thành phần loài. Kết quả này cũng mở ra nhiều cơ hội để Bảo tàng tiếp tục đề xuất các điều tra và nghiên cứu  tại Khu vực Tây Nguyên.
Tin bài Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên