English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Danh sách liên hệ
Cập nhật: 12/05/2022
Lượt xem: 644
TT Tên Cán bộ Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
Ban Giám đốc
1 Lê Thị Hòa Giám đốc 0904.799.929 lehoafrec@gmail.com
2 Đặng Quang Thuyên P.Giám đốc 0983.378.505 thuyenfipi@gmail.com
Phòng Tổng hợp
3 Đoàn Phương Nga Phó phòng tổng hợp 0936.264.968 doanngafipi@gmail.com
4 Nguyến Bích Thảo Phó phụ trách phòng tổng hợp 0904.101.009 Bthao153@gmail.com
5 Nguyễn Thanh Nga Chuyên viên 0976.161.249 thanhngafipi@gmail.com
6 Cao Thị Quyên Chuyên viên 0984.398.701 hongquyenfipi@gmail.com
7 Vũ Thị Thanh Huyền Chuyên viên 0984.477.376 huyenbttnrvn@gmail.com
8 Nguyễn Hải San Lái xe 0988.162.986  
Phòng Trưng bày và Truyền thông
9 Phan Thị Thu Hà Trưởng phòng 036.928.7505 phanthuha.bt@gmail.com
10 Lê Thị Hiếu Chuyên viên 0965.781.398 Thuhieu201190@gmail.com
11 Phạm Nhật Tân Chuyên viên 035.216.4003 Phamnhattan15@gmail.com
12 Dương Anh Tú Chuyên viên 035.596.6342 anhtu5598@gmail.com
Điện thoại tư vấn 024.3683.9027 – 0369.287.505
Phòng Quản lý bộ sưu tập mẫu
13 Mai Văn Võ Phó  phòng 091.352.2221 maivanvo.vna@gmail.com
14 Lưu Hoàng Yến Trưởng phòng 0983.030.474 luuhoangyenus@yahoo.com
15 Nguyễn Ngọc Diện Chuyên viên 096.263.5745 ngocdienfipi@gmail.com
16 Lê Hồng Sâm Chuyên viên 038.214.5341 lesamth@gmail.com
17 Cao Thị Kim Tân Chuyên viên 0378.217.156 Kimtanvfm@gmail.com
18 Nguyễn Hồng Vân Chuyên viên 0979.098.270 nguyenhongvanbt@gmail.com
19 Lê Thị Lý Chuyên viên 038.245.8425 ly.baotangrung@gmail.com
20 Bùi Thu Quỳnh Chuyên viên 097.4268.881 thuquynhvfm@gmail.com
21 Nguyễn Hoàng Hào Chuyên viên 0948.022.522 hoanghaofipi@gmail.com
hoanghao06@yahoo.com
22 Nguyễn Đình Bính Chuyên viên 0919.341.995 @gmail.com
23 Phạm Thị Hương Chuyên viên 0977.587.360 huongquyhoachrung@gmail.com
 
Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam 
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên