English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Danh sách liên hệ
Cập nhật: 11/11/2021
Lượt xem: 386
TT Tên Cán bộ Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
BAN GIÁM ĐỐC
1 Lê Thị Hòa Giám đốc 0904.799.929 lehoafrec@gmail.com
2 Đặng Quang Thuyên P.Giám đốc 0983.378.505 thuyenfipi@gmail.com
Phòng Tổng hợp
3 Đoàn Phương Nga Kế toán trưởng 0936.264.968 doanngafipi@gmail.com
4 Nguyến Bích Thảo Chuyên viên 0904.101.009 Bthao153@gmail.com
5 Nguyễn Thanh Nga Chuyên viên 0976.161.249 thanhngafipi@gmail.com
6 Cao Thị Quyên Chuyên viên 0984.398.701 hongquyenfipi@gmail.com
7 Vũ Thị Thanh Huyền Chuyên viên 0984.477.376 huyenbttnrvn@gmail.com
8 Nguyễn Hải San Lái xe 0988.162.986  
Phòng Khoa học Kỹ Thuật
10 Lưu Hoàng Yến Trưởng phòng 0983.030.474 luuhoangyenus@yahoo.com
11 Nguyễn Ngọc Diện Chuyên viên 096.263.5745 ngocdienfipi@gmail.com
Phòng Tuyên Truyền và Giáo dục môi trường
12 Phan Thị Thu Hà Trưởng phòng 036.928.7505 phanthuha.bt@gmail.com
13 Lê Thị Hiếu Chuyên viên 038.344.1087 Thuhieu201190@gmail.com
14 Phạm Nhật Tân Chuyên viên 035.216.4003 Phamnhattan15@gmail.com
15 Dương Anh Tú Chuyên viên 035.596.6342 anhtu5598@gmail.com
Điện thoại tư vấn 024.3683.9027 – 0369.287.505
Phòng Trưng bày và Sưu tập mẫu
16 Mai Văn Võ Phó  phòng 091.352.2221 maivanvo.vna@gmail.com
17 Lê Hồng Sâm Chuyên viên 038.214.5341 lesamth@gmail.com
18 Cao Thị Kim Tân Chuyên viên 0378.217.156 Kimtanvfm@gmail.com
19 Nguyễn Hồng Vân Chuyên viên 0979.098.270 nguyenhongvanbt@gmail.com
20 Lê Thị Lý Chuyên viên 038.245.8425 ly.baotangrung@gmail.com
21 Bùi Thu Quỳnh Chuyên viên 097.4268.881 thuquynhvfm@gmail.com
22 Nguyễn Hoàng Hào Chuyên viên 0948.022.522 hoanghaofipi@gmail.com
23 Nguyễn Đình Bính Chuyên viên 0919.341.995 @gmail.com
24 Phạm Thị Hương Chuyên viên 0977.587.360 huongquyhoachrung@gmail.com
 

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên