English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Danh bạ điện thoại cán bộ Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
Cập nhật: 12/08/2020
Lượt xem: 3375
TT Tên cán bộ Chức vụ Số điện thoại Email
 
BAN GIÁM ĐỐC
1 Lê Thị Hòa Giám đốc  0904.799.929
0243.6812.949
lehoafrec@gmail.com
l
ehoavfm@gmail.com
2 Đặng Quang Thuyên P.Giám đốc 0983.378.505
0243.687.0397
dangquangthuyen@gmail.com
 
Phòng Tổng hợp
3 Nguyễn Thu Hằng Trưởng phòng
PT kế toán 
0913.525.457
0243.689.3146
hangnguyenfrec@gmail.com
4 Nguyễn Thanh Nga Chuyên viên 0976.161.249 thanhngafipi@gmail.com
5 Cao Thị Quyên Chuyên viên 0984.398.701 hongquyenfipi@gmail.com
6 Vũ Thị Thanh Huyền Chuyên viên 0984.477.376 huyenbttnrvn@gmail.com
7 Nguyễn Hải San Lái xe 0988.162.986  
 
Phòng Khoa học Kỹ thuật
8 Lưu Hoàng Yến Trưởng phòng 0983.030.474
0243.683.9026
luuhoangyenvfm@gmail.com
9 Nguyễn Ngọc Diện Chuyên viên 0962.635.745 ngocdienfipi@gmail.com
 
Phòng Tuyên Truyền và Giáo dục môi trường
10 Phan Thị Thu Hà Trưởng  phòng 036.928.7505
0243.683.9027
phanthuha.bt@gmail.com
11 Phạm Nhật Tân Chuyên viên 0352164003
phamnhattan15@gmail.com
 
12 Lê Thị Hiếu Chuyên viên 0168.3441.087 thuhieu201190@gmail.com
13 Nguyễn Bích Thảo Chuyên viên 0904101009 Bthao153@gmail.com
 
Phòng Trưng bày và Sưu tập mẫu
14 Mai Văn Võ Trưởng  phòng 0913522221
0243.224.7028
Maivanvo.vna@gmail.com
15 Lê Hồng Sâm Chuyên viên 0168.214.5341 lesamth@gmail.com
16 Bùi Thị Thanh Hải Chuyên viên 0166.852.6337 thanhhai25092011@gmail.com
17 Nguyễn Hồng Vân Chuyên viên 0979.098.270 nguyenhongvanbt@gmail.com
18 Lê Thị Lý Chuyên viên 01682458425 ly.baotangrung@gmail.com
19 Bùi Thu Quỳnh Chuyên viên 097.4268.881 quynhbaotang@yahoo.com
20 Phạm Thị Hương Chuyên viên 0963.880.109 thuyhuong852005@yahoo.com
21 Nguyễn Hoàng Hào Chuyên viên 0948.022.522 hoanghaofipi@gmail.com
hoanghaofipi0@yahoo.com
22 Cao Thị Kim Tân Chuyên viên 0919.551.274 kimtanbt@gmail.com
23 Nguyễn Đình Bính Chuyên viên 0919.341.995 nguyenbinhfipi@gmail.com

 


 

 
phamnhattan15@gmail.com

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên