English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
SỰ KIỆN
Cập nhật: 22/05/2020
Lượt xem: 1183

Đại hội Chi bộ Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2022

 
Chiều ngày 11/5, Chi bộ Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.


         
Các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2022 làm lễ chào cờ.

         Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Anh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Điều tra, Quy hoạch rừng; đồng chí Lê Thị Hòa, Bí thư chi bộ; đồng chí Đặng Quang Thuyên, Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Thu Hằng, Chi ủy viên cùng toàn thể các đảng viên của Chi bộ Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam.

         Tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Hòa, Bí thư Chi bộ đồng thời là Giám đốc Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ. Đồng chí Hòa nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, tình hình khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, thị trường cạnh tranh, vốn đầu tư toàn ngành chuyển biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới cho công tác quản lý, điều hành và điều phối triển khai các mặt công tác của Bảo tàng.


Đồng chí Lê Thị  Hòa, Bí thư Chi bộ đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Bảo tàng.
 
        Tình hình trên đặt ra nhiều thách thức trong công tác chuyên môn và công tác đảng của Bảo tàng, cần phải chuẩn bị kĩ về nhân lực, trí lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp giữa Chi ủy, Chi bộ và Lãnh đạo Bảo tàng để chỉ đạo công tác chung của Bảo tàng, của Chi bộ nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu suất công việc trong điều kiện nhân sự hạn hẹp, thường xuyên biến động và khối lượng công việc ngày càng tăng.

        Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chính trị, chuyên môn của Bảo tàng Tài nguyên rừng; sắp xếp tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của đơn vị phù hợp điều kiện thực tế và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cũng như tuân thủ nghiêm túc các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng được tập thể Chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đồng thời hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

          Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Anh Tú đánh giá về các kết quả mà Chi bộ Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh Chi bộ cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đào tạo nguồn nhân lực và củng cố nội bộ, tránh việc mất đoàn kết dẫn đến việc không đồng nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành.
 
Đồng chí Hoàng Anh Tú đánh giá về các kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022
 
          Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện và xây dựng Chi bộ Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

          Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí: đồng chí Lê Thị Hòa, Giám đốc Bảo tàng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thu Hằng, Phó Bí Thư và đồng chí Mai Văn Võ, Chi ủy viên. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam ra mắt.

Tin bài Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên