English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Chức năng và nhiệm vụ của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
Cập nhật: 05/03/2021
Lượt xem: 4515

I. Vị trí và Chức năng 

 1. Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện điều tra Quy hoạch rừng; có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, tổ chức trưng bày, giới thiệu các sưu tầm mẫu vật và tư liệu về tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở Việt Nam liên quan đến quá trình phát triển ngành lâm nghiệp, phục vụ yêu cầu phổ biến kiến thức, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch.
 2. Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 3. Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
 4. Trụ sở của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam đóng tại thành phố Hà Nội (trong khuôn viên của Viện Điều tra Quy hoạch rừng, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

II. Nhiệm vụ và Quyền hạn 

 1. Đầu mối tổ chức sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và quản lý sử dụng các bộ mẫu vật về tài nguyên rừng các tư liệu có liên quan đến quá trình phát triển ngành Lâm nghiệp.
 2. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, giám định, phân loại các mẫu tiêu bản về tài nguyên rừng và các dịch vụ văn hóa – khoa học phù hợp với chức năng Bảo tàng; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong việc sưu tầm, chế tác, trưng bày, lưu giữ và quản lý các mẫu vật và tư liệu…
 3. Tổ chức trưng bày, triển lãm, hội thảo khoa học phổ biến kiến thức và tuyên truyền giáo dục, đào tạo về bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường thiên nhiên.
 4. Đầu mối hỗ trợ về khoa học – kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp hoạt động với mạng lưới cơ sở của Bảo tàng trong mối quan hệ làm việc, trao đổi, chia sẻ thông tin.
 5. Đầu mối đề xuất, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các chương trình, dự án liên quan đảm bảo phát triển chung đối với toàn bộ cơ cấu thành phần của Bảo tàng tài nguyên rừng.
 6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.
 7. Quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng, nguồn tài chính và các tài sản khác được giao theo quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Điều tra Quy hoạch rừng được giao.
 9. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về:

- Điều tra nghiên cứu các vấn đề kinh tế xã hội – môi trường phát triển ngành lâm nghiệp bao gồm: Kinh tế nguồn lợi, kinh tế thị trường, kinh  tế vùng, kinh tế địa phương, kinh tế môi trường và các vấn đề VH, XH, biến đổi khí hậu liên quan đến quản lý, sử dụng, phát triển tài nguyên rừng.

- Điều tra, xây dựng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch và phát triển  rừng, quy hoạch phát triển lâm nghiệp theo ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi.

- Điều tra xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật, dự án đầu tư phát triển lâm nghiệp như điều chế rừng bền vững, quản lý rừng cộng đồng, định giá rừng và hỗ trợ thực hiện cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng; phát triển du lịch sinh thái, phát triển cây xanh đô thị.

- Tổ chức thực hiện thiết kế sản xuất lâm nghiệp, như giao đất, giao rừng, xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp.

- Điều tra đánh giá về đa dạng sinh học

- Xây dựng, số hóa và in ấn các loại bản đồ thành quả.

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên