English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Nhóm tin tức mới trang chủ
Cập nhật: 30/06/2016
Lượt xem: 2838

Bước đầu điều tra thành phần loài Côn trùng tại vườn thực vật Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

     Từ ngày 10 đến 24 tháng 4 năm 2015 các cán bộ của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam tiến hành nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng tại Vườn thực vật Bảo tàng Tài nguyên rừng để làm cơ sở nghiên cứu khoa học và nhân nuôi một số loài Bướm quí hiếm
     Nghiên cứu được thực hiện ở 4 sinh cảnh là: sinh cảnh cây gỗ, sinh cảnh tre nứa, sinh cảnh cây bụi hồ và sinh cảnh nông nghiệp. Sinh cảnh cây gỗ với nhiều loài thực vật khác nhau như Sơn địch, Săng lẻ, Konia, Sưa…nhưng đây không phải là nơi có thành phần loài nhiều nhất. Từ kết quả biểu đồ cho thấy sinh cảnh nông nghiệp mới là nơi có số lượng loài nhiều nhất là 93 loài, tiếp đến là sinh cảnh cây gỗ 79 loài. Sinh cảnh cây bụi  xác định được 45 loài. Sinh cảnh tre nứa có số lượng loài thấp nhất là 11. Sinh cảnh nông nghiệp có nhiều cây thuộc họ cam, quýt, họ cải, thành phần loài thực vật khá phong phú thích hợp với các loài bướm cải, bướm phượng thuộc bộ cánh vảy – Lepidoptera cũng như các loài thuộc bộ cánh nửa - Hemiptera, bộ cánh màng - Hymenoptera           
     Khảo sát đã bước đầu xác định được 133 loài thuộc 39 họ và 11 bộ, trong đó: Bộ Cánh phấn (Lepidoptera) có số lượng loài nhiều nhất với 56 loài chiếm 42%,  tiếp theo là bộ Cánh nửa (Hemiptera) có 21 loài chiếm 15,7%, bộ Cánh cứng (Coleoptera) có 16 loài chiếm 12, %, bộ Cánh màng (Hymenoptera) có 16 loài chiếm 10,32%; bộ Cánh thẳng (Orthoptera) có 7 loài chiếm 5,26%; bộ Cánh đều (Hômptera) có 6 loài chiếm 3,87%; bộ Chuồn chuồn (Odonata) điều tra được 4 loài chiếm 3%; Các bộ: bộ Gián, bộ Bọ ngựa, bộ Cánh bằng, bộ Dán đều thu bắt được 2 loài chiếm 1.5%. Trong đó có 1 loài có giá trị bảo tồn là Troides helena thuộc họ Papilionidae, bộ Lepidoptera.
Biểu đồ: Đa dạng thành phần loài côn trùng tại vườn thực vật Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
     So với các Vườn quốc gia khác như vườn quốc gia Tam Đảo ghi nhận được được 362 loài bướm thuộc11 họ[5] và khu bảo tồn Phù huống Nghệ An ghi nhận được 419 loài côn trùng thuộc 83 họ của 15 bộ côn trùng[3], thì số lượng các loài côn trùng thu thập được ở Vườn thực vật của Bảo tàng không nhiều nhưng có mặt các loài đại diện cho 11 bộ và đã thể hiện được mức đa dạng thành phần loài. Đặc biệt trong có loài Troides Helena Linnaeus nằm trong danh mục bảo tồn của sách đỏ, đồng thời cũng là loài mà Bảo tàng Tài nguyên rừng có dự kiến nhân nuôi bán tự nhiên trong thời gian tới.
     TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Alexander L.monastyrkii và Alexey L.Devyatkin (2003), Butterfly of Vietnam an                illustrated checlist) -  Danh mục minh họa các loài bướm ngày ở Việt Nam,, Nxb Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
2. Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường (2007), Sách Đỏ Việt Nam, phần động vật, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
3.  Bùi Văn Bắc (2010),  “Nghiên cứu tính ĐDSH côn trùng và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn tại KBTTN Pù Huống, Nghệ An”, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội.
4. Đặng Thị Đáp (Chủ biên),Vũ Văn Liên, Đặng Thị Hường, Nguyễn Thế Hoàng (2008): Hướng dẫn tìm hiểu về các loài bướm Vườn Quốc gia Tam Đảo và giá trị bảo tồn của chúng, VQG Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
5. Hoàng Đức Nhuận (1983), Bọ rùa ở Việt Nam, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
6. Lưu Tham Mưu, Đặng Đức Khương, (2000), Động vật  chí Việt Nam, họ Châu chấu, cào cào (Acrididae), họ Bọ xít (Coreidae), Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
7.Vũ Văn Liên (2006), Nghiên cứu tính đa dạng loài bướm (Lepidoptera: Rhopalocera) và vai trò chỉ thị sinh thái của một số loài ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Tiếng Anh
8. John L. Foltz (2003-01-23), ENY 3005 Families of Hemiptera, University of Florida.
9. John Martin & Mick Webb (2004), Hemiptera: It's a Bug's Life, Natural History Museum.
Tin Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
 
 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên