English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
SỰ KIỆN
Cập nhật: 03/03/2021
Lượt xem: 675

BẢO TÀNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

        Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, và phương hướng nhiệm vụ năm 2021” kết hợp với “ Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức” nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam trong năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
        Tham gia Hội nghị có Ban Giám đốc Bảo tàng và toàn thể cán bộ, nhân viên của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam.
        Hội nghị đã được nghe các bản báo cáo: (1) “Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Bảo tàng Tài nguyên rừng”, do bà  Đoàn Phương Nga - Phòng Tổng hợp Bảo tàng  trình bày; và (2) Báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2020 do ông Nguyễn Hoàng Hào- Chủ tịch  BCH công đoàn  Bảo tàng trình bày. Bản báo cáo tổng kết đã nêu rõ năm 2020  nhiệm vụ xử lý và bảo quản mẫu vật của Bảo tàng đã thực hiện tốt. Công tác truyền thông mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid nhưng Bảo tàng vẫn đón được một lượng khách đáng kể, chấp hành đúng các văn bản chỉ thị về phòng dịch của các ngành, các cấp đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm do Viện phê duyệt Bảo tàng đã cơ bản hoàn thành đang chuẩn bị cho việc nghiệm thu các cấp;.
Các cán bộ, công nhân viên chức tham dự Hội nghị đã phát biểu, góp ý nhiệt tình để hoàn thiện các bản báo cáo trình Viện Điều tra, Quy hoạch rừng và các ý kiến nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động Bảo tàng ngày càng đi lên trong năm tới.
     Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận Hội nghị, Bà Lê Thị Hòa – Giám đốc Bảo tàng rừng Việt Nam, có một số góp ý sau: Bảo tàng cần hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020 sớm và cố gắng hơn nữa trong công tác kế hoạch và tổ chức thực hiện. Cần có kế hoạch cử cán bộ đi học về các chuyên môn lĩnh vực bảo tàng. Năm 2021 Bảo tàng sẽ cố gắng tiếp cận với hoạt động dịch vụ, tăng thêm việc làm để nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên.
     Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Bảo tàng  đã thành công tốt đẹp. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Bảo tàng TNRVN quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước.
     Một số hình ảnh trong hội nghị:

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên