English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
Hoạt động - Sự kiện
Cập nhật: 09/02/2022
Lượt xem: 122

Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và Triển khai nhiệm vụ năm 2022

     Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và Triển khai nhiệm vụ năm 2022” nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động của Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
     Hội nghị do bà Lê Thị Hòa – Giám đốc Bảo tàng điều hành.Vì điều kiện dịch bệnh covid đang diễn biến phức tạp nên thành phần tham gia hội nghị được rút gọn, bao gồm Ban giám đốc; đại diện các tổ chức công đoàn, thanh niên; trưởng các phòng chức năng.
     Hội nghị đã được nghe các bản báo cáo: (1) “Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Bảo tàng Tài nguyên rừng”, do bà  Lê Thị Hòa – Giám đốc  Bảo tàng  trình bày; (2) Báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2021” do ông Nguyễn Hoàng Hào- Chủ tịch  BCH công đoàn  Bảo tàng trình bày.
     Bản báo cáo tổng kết đã nêu rõ, năm 2021 nhiệm vụ thường xuyên xử lý và bảo quản mẫu vật của Bảo tàng đã thực hiện tốt. Hoạt động tuyên truyền và giáo dục môi trường mặc dù năm qua diễn biến dịch bệnh phức tạp nhưng Bảo tàng  đã tổ chức đón tiếp được 50 đoàn khách tham quan với hơn 3000 khách. Đảm bảo thực hiện 5k và các quy định của các cơ quan ban ngành. Các nhiệm vụ trọng tâm do Viện phê duyệt về thu thập mẫu động vật; tư liệu ngành, mẫu ốc; mẫu cổ sinh; chế tác mẫu động vật; xây dựng tài liệu phục vụ hoạt động truyền thông; cải tạo sửa chữa nhà trưng bày đã hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu các cấp; Bảo tàng  sẽ cố gắng tổ chức hội đồng nghiệm thu các cấp sớm nhất.
     Hai bản báo cáo (1)“Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Bảo tàng tài nguyên rừng”, (2) Báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2021 sẽ được gửi qua  email cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Bảo tàng góp ý để đơn vị hoàn thiện báo cáo trình Viện Điều tra, Quy hoạch rừng nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động Bảo tàng ngày càng đi lên trong năm tới.
     Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, phát biểu của đại biểu tham dự hội nghị Bà Lê Thị Hòa – Giám đốc Bảo tàng kết luận như sau: Bảo tàng cần phải nhanh chóng tổ chức các Hội đồng nghiệm thu sản phẩm nhiệm vụ năm 2021 và cố gắng hơn nữa trong công tác kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Năm 2022 kinh phí hoạt động của đơn vị được phê duyệt sớm nên cần chuẩn bị tốt để triển khai công việc hiệu quả.
     Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Bảo tàng  đã thành công tốt đẹp. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Bảo tàng TNRVN quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước.

 
 
                                        
           Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên