English
Tiếng Việt
phanthuha.bt@gmail.com
Hotline: 0369.287.505
TRƯNG BÀY MẪU
Cập nhật: 13/12/2021
Lượt xem: 698

Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam tiếp nhận mẫu động vật phục vụ trưng bày và giáo dục bảo tồn.

Sau bao ngày ngóng trông, Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam vừa hoàn thành thủ tục tiếp nhận thêm nhiều mẫu động vật quý do các cá nhân, tổ chức trao tặng.
Bảo tàng sẽ tiến hành chế tác, hoàn thiện các mẫu vật để sớm đưa vào phục vụ công tác trưng bày và giáo dục bảo tồn cho cộng đồng.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi bàn giao các mẫu vật tại Bình Dương:

 
Mời các bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi cho chúng tôi!
Đăng ký nhận bản tin
 
Hãy tìm chúng tôi trên